životná poistka

Životná poistka – životná istota

Život máme len jeden. Aj keď niekto z vás môže pokojne povedať, že sa narodil aj druhý raz. V tom prípade už viete, akú cenu život má. Je dôležité si uvedomiť, čo všetko od toho vášho života závisí. Vaša rodina, deti, ich i vaša budúcnosť sem nepochybne patria. Ak si ho chcete chrániť, uzatvorte si životné poistenie. Kedy je poistenie vhodné uzavrieť? Čo všetko k tomu potrebujete? Neprestávajte čítať.
 

Čo po sebe zanecháte

Určite ste už niekedy rozmýšľali nad tým, kto by sa postaral o vašich najbližších v prípade, ak by sa vám niečo stalo. Presne toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo je rozumné životné poistenie uzavrieť. Existuje niekoľko typov životných poistení. Medzi ne patrí takzvané rizikové životné poistenie. Rizikom, pre ktoré rizikové životné poistenie uzatvárate, je smrť. Možno sa pýtate, čo z tých peňazí budete mať vy, až zomriete. Je to však dôkaz toho, že vám záleží na budúcnosti vašej rodiny.

Rizikové životné poistenie zmierni možné finančné problémy, ktoré by vašich drahých mohli postretnúť. A to hlavne vtedy, ak ste ich živiteľom. Peniaze, ktoré sú vám prostredníctvom životného poistenia garantované, nepodliehajú dedičskému konaniu. V prípade náhleho výpadku príjmu preto vaša rodina nemusí pociťovať strach a stres z toho, kde ich zrazu vezme.

Životné poistenie ako poistka dlhov

Mnohé mladé rodiny si snažia vyčarovať život, po akom od malička túžili. Neraz sa stáva, že si na to musia požičať. Možno aj vy máte skúsenosť napríklad s takou hypotékou. „Mama hotel“ totiž nemusí vyhovovať každému z vás, a preto je mnohokrát hypotéka jedinou možnosťou, ako sa osamostatniť. Ísť svojou vlastnou cestou však prináša aj isté riziká. Kto by vašu hypotéku splácal v prípade, ak by ste vy už nemohli? Urobiť to za vás môže práve životné poistenie.

V prípade vašej smrti sa peniaze zo životnej poistky použijú na splatenie zostatku dlhu. Zvyšok sa doručí vami oprávnenej osobe. Túto osobu určíte vy vo svojej zmluve o uzatvorení životného poistenia. Rovnako je to aj s úverom. Pri jeho pravidelnom splácaní a klesaní čiastky, ktorú dlhujete, sa zvyšuje poistná ochrana vo váš prospech.

Životné poistenie lieči

To platí hlavne pri druhom možnom type životného poistenia, pri kapitálovom životnom poistení. Ak ste sa rozhodli uzatvoriť toto životné poistenie a vybrali ste si tie správne poistné riziká, môžete sa spoľahnúť napríklad aj na pokrytie nákladov na svoju liečbu. Niektoré kritické choroby, ako napríklad rakovina alebo srdcový infarkt, ohrozujú nielen váš, ale aj stály príjem domácnosti. Životné poistenie ho dokáže suplovať.

Finančná rezerva do budúcnosti

Áno, investované peniaze chránia vašu rodinu, ale aj vás. Kapitálové životné poistenie spolu s investičným životným poistením zahŕňa nielen samotné poistenie životných rizík, ale zahŕňa v sebe aj sporiacu časť. Zatiaľ čo pri kapitálovom životnom poistení sú vaše peniaze ďalej investované na kapitálovom trhu, investičné životné poistenie zastrešuje ich investovanie do rôznych investičných zložiek. Putujú teda na kúpu cenných papierov či akcií. O pomere ich investovania môžete rozhodnúť vy.

Sporiť si tak môžete už na starobný dôchodok. Nasporené financie sa vám môžu zísť na splatenie už spomínanej hypotéky. Ak boli už vaši rodičia dosť dôvtipní a uzavreli vám životné poistenie v skorom veku, peniaze pokojne využite na kúpu alebo stavbu svojho vlastného bývania. Určite vám našetrené peniaze prídu vhod aj vtedy, ak sú študijné náklady vašich detí nad rámec vášho rodinného rozpočtu. A ak už všetko to máte, doprajte si auto a cestujte.

Kedy je vhodný čas na životné poistenie

Odpoveď na túto otázku znie: „Bez váhania čím skôr!“ Nikdy neviete, ako bude zajtrajšok vyzerať. Ak už máte nejaké záväzky, rodinné alebo finančné, nedovoľte im oberať vás o vaše sny. Okrem iného je logické, že čím dlhšie obdobie budete mať uzavreté životné poistenie so sporiacou zložkou, tým viac peňazí v konečnom dôsledku získate.

Kritériá pre uzavretie životného poistenia

Jednou z podmienok, ktorú musíte vy ako poistenec spĺňať, je vek. Dnes už životné poistenia garantujú poistné krytie až do veku 75 rokov. So stúpajúcim vekom väčšinou stúpa aj poistné, preto je naozaj výhodnejšie uzatvárať poistenie v čo najmladšom veku.

Dôležitá je aj dĺžka poistenia. Ak máte úver a zároveň chcete uzavrieť rizikové životné poistenie, mala by sa dĺžka životného poistenia odvíjať od obdobia splácania dlhu. Samozrejme, nezabudnite ani na rozumné stanovenie poistnej sumy a poistených rizík.

Poistku by ste mali byť schopný splácať a nemala by vašu peňaženku preťažiť. Niektoré poisťovne dokonca oceňujú zdravý životný štýl. Vo výhode sú preto napríklad nefajčiari, ktorí môžu rátať so zvýhodnením. Výber poistných rizík taktiež neberte na ľahkú váhu. Smerodajné vám môže byť napríklad aj to, aké kritické choroby sa vo vašej rodine vyskytli a môžu ohroziť aj vás.

Uzavrite si životné poistenie a vykročte so životným elánom do nového dňa.

Tagstipy

Leave a reply