bleskozvod

Práce, ktoré dokážu ochrániť váš rodinný dom

Bývanie v rodinnom dome je aj napriek nedostatku stavebných pozemkov stále veľmi obľúbené. Ľudia nechcú žiť v mestách, kde na každom kroku na nich číha reklamný smog. Chcú pokoj, cítiť vôňu trávy, lesa a bývať na mieste, kde nemajú problém s parkovaním a nepočujú susedov bývajúcich nad nimi a pod nimi.

Bývanie v rodinnom dome však znamenajú aj určité povinnosti. Sú to aj práce, ktoré chránia stav rodinného domu a predchádzajú zbytočným problémom v budúcnosti. Chce vedieť ktoré sú to?
Montáž a oprava bleskozvodov

Absencia alebo žiadna údržba bleskozvodov dokáže ohroziť celý váš majetok nachádzajúci sa v rodinnom dome. Vzhľadom na to, že globálne otepľovanie ovplyvňuje počasie aj u nás, sú búrky v našich končinách silnejšie a zároveň nebezpečnejšie. Aj keď máte váš rodinný dom poistený, úrady si posvietia na kvalitu bleskozvodov umiestnených na dome.

Ak nechcete riskovať úder blesku a následný požiar rodinného domu, myslite na pravidelnú revíziu všetkých bleskozvodov. V prípade zlého stavu bleskozvodu vám ani poistenie nemusí pomôcť.

hroty proti vtákom

Montáž hrotom proti vtákom

Rekonštrukcia fasády si vyžaduje viacero finančných prostriedkov, preto by ste sa mali snažiť chrániť ju čo najviac, ako to bude možné. Odporúčame nakúpiť hroty proti vtákom a pustiť sa do montáže pevných hrotov proti vtákom. Tieto hroty neohrozia zdravie vtáctva, práve naopak, ich úlohou je odplašiť vtáctvo a tým tak chrániť fasádu od trusu a hliny, ktorú si vtáctvo znáša na stavbu hniezd.

Najviac vás môžu potrápiť hrdličky, holuby, ale aj lastovičky, či belorítky. Chráňte si preto fasádu týmito humánnymi pomôckami, ktoré vtáctvu neublížia, len ho odplašia. Montáž zvládnete bez problémov aj bez predchádzajúcich skúseností.

Stavba rodinného domu je náročná, preto si okrem montáže a revízie bleskozvodov chráňte fasádu pevnými hrotmi proti vtákom, ktoré neohrozia ich zdravie.

Leave a reply